logat aceh....

tiba-tiba keinget sama logat aceh! jadi kangenn....

ahh........
kapan ya, bisa kesana lagi?!
i wonder........

Comments

Popular Posts